Skip to main content
Nasza produkcja

Działalność wylęgowa ściśle powiązana z produkcją surowca

Nasza produkcja Działalność wylęgowa ściśle powiązana z produkcją surowca

DanHatch Group ma ponad 80-letnie doświadczenie w sektorze drobiarskim, gdzie naszą główną działalnością jest produkcja i sprzedaż jednodniowych piskląt i jaj wylęgowych do produkcji brojlerów. W Polsce nasze doświadczenie w sektorze sięga wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Z biegiem lat zdobyliśmy specjalistyczną wiedzę, którą stosujemy na co dzień we wszystkich obszarach naszej produkcji. Nigdy nie stoimy w miejscu, ale nieustannie pracujemy nad optymalizacją naszych procesów. Jesteśmy w stałym dialogu z dostawcami stad rodzicielskich i producentami pasz, w kwestii warunków zarządzania i produkcji drobiarskiej.
W ten sposób zapewniamy wysokiej jakości jaja wylęgowe, które stanowią warunek konieczny dla żywotnego, o wysokim potencjale wzrostu, pisklęcia  jednodniowego.

Bioasekuracja jest jednym z kluczowych słów w naszej produkcji. Starannie stworzyliśmy procedury behawioralne oraz wysokie standardy budowlane i higieniczne obowiązujące we wszystkich naszych gospodarstwach produkcyjnych i wylęgarniach, które zapewniają optymalną ochronę przed infekcjami. Jednocześnie staramy się stale modernizować nasze wyposażenie, aby zapewnić przyjazne środowisko pracy dla naszych pracowników, a jednocześnie zapewnić wysoki poziom dobrostanu zwierząt. Nasze zwierzęta produkcyjne zawsze mają dostęp do świeżej wody i paszy oraz są starannie pielęgnowane na co dzień przez naszych pracowników w gospodarstwach, którzy priorytetowo traktują dobro zwierząt i traktują je z szacunkiem. Wierzymy, że to tworzy zdrową produkcję.

Nasza produkcja

Od stada rodzicielskiego do jednodniowego pisklęcia typu brojler

 • Proces odchowu

  Pierwszym etapem w łańcuchu produkcyjnym DanHatch jest ferma odchowu, do której stado rodzicielskie jest dostarczane natychmiast po wylęgu u dostawcy materiału hodowlanego.

  Dowiedz się więcej
  .
 • Produkcja jaj wylęgowych

  Po odpowiednim przygotowaniu, stada rodzicielskie są one przenoszone z ferm odchowu na fermy reprodukcyjne.

  Dowiedz się więcej
  .
 • Wylęgarnia

  Po przewiezieniu do wylęgarni jaja są przenoszone na wózki lęgowe, ponownie dezynfekowane i poddawane inkubacji w komorach lęgowych

  Dowiedz się więcej
  .
 • Transport

  Cały transport jaj wylęgowych i jednodniowych piskląt odbywa się zgodnie ze starannie ustalonymi procedurami,  zapewniającymi dobrostan zwierząt, a także zgodność z zasadami ochrony przed infekcjami.

  Dowiedz się więcej
  .