Skip to main content
Organizacja

Struktura Grupy , Zarząd DHP

Zarząd Spółki DHP


Paweł Rembacz
Prezes Zarządu

Marcin Bartkowiak 
Wiceprezes Zarządu

 

Zarząd Spółki DHP.

Rada Nadzorcza DHP

Lasse Olesen
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Wrzesiński
Członek Rady Nadzorczej

Anette Hermansen
Członek Rady Nadzorczej

Søren Villumsen
Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza DHP.
.