Skip to main content
Wylęgarnia

Wysokie standardy higieniczne i kontrole wewnętrzne

Najwyższy poziom higieny

Po przywiezieniu do wylęgarni, jaja są przenoszone na wózki lęgowe, ponownie dezynfekowane i poddawane inkubacji w komorach lęgowych.Podczas transferu jaj z aparatów lęgowych do aparatów klujnikowych, po upływie 18,5 doby, jaja poddane są  analizie laser life, dzięki czemu do komór klujnikowych trafiają tylko jaja zapłodnione. Następnie odbywa się proces klucia. Po wylęgu jaj wylęgowych, jednodniowe pisklęta są poddane ocenie jakościowej, liczone i pakowane do koszy transportowych. Tak przygotowane są  gotowe do przewiezienia do producenta brojlerów. W zależności od wymagań klienta, zapewniamy szczepienia in ovo, iniekcyjne lub sprayem.

Podobnie jak na innych etapach łańcucha produkcyjnego, wylęgarnia ma wysokie standardy higieny i bioasekruacji. Wylęgarnia DanHatch jest zbudowana zgodnie z zasadą "all in - all out", czyli inkubacji jednonakładowej. Oznacza to, że pojedyncza komora lęgowa jest wypełniana od razu, tak jak czyszczona i dezynfekowana po każdej inkubacji. Ponadto wylęgarnia jest strefowa, co oznacza, że cały ruch osób i produktów odbywa się zgodnie z określonym stanem higieny dla zakładu  produkcyjnego. Pozwala to uniknąć zakażenia krzyżowego i mieszania czystych i brudnych procesów. Dotyczy to również wentylacji, gdzie powietrze jest przenoszone z czystych do stref brudnych.

Najwyższy poziom higieny.