Skip to main content
Administracja

Specjaliści i doradcy z różnych dziedzin

Element spajający naszą firmę

Dział administracji obejmuje pracowników o różnych kompetencjach, którzy realizują różnorodne zadania w takich dziedzinach jak: finanse, kadry, logistyka, IT, komunikacja i zapewnianie jakości. Pewne grupy pracowników, między innymi lekarz i pracownicy działu weterynarii, specjaliści ds. sprzedaży czy zootechnicy, często działają w terenie, odwiedzając gospodarstwa, gdzie prowadzą ścisły dialog z naszymi klientami i pracownikami  produkcyjnymi.

Pracownicy administracyjni są odpowiedzialni za zadania związane z ogólnym, codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a w przypadku prac związanych z rozwojem firmy realizują konkretne zadania projektowe. Często współpraca odbywa się między poszczególnymi działami, dyscyplinami czy spółkami należącymi do Grupy. W ten sposób dokonuje się wymiana informacji i doświadczeń między nimi.

 

Skontaktuj się z nami
Element spajający naszą firmę.