Skip to main content
09 Czerwiec 2023

Wiadomości z DanHatch

Grupa DanHatch ustanawia nowy rekord


W 2022 roku Grupa DanHatch ponownie osiągnęła rekordową sprzedaż jednodniowych piskląt, a zysk biznesu drobiarskiego poszedł w tym samym kierunku, gdy produkcja prosiąt została wycofana.


Dobre wyniki w działalności wylęgowej Grupy DanHatch doprowadziły do rekordowej sprzedaży 490 milionów jednodniowych piskląt i solidnego zysku w wysokości 8,2 miliona euro w spółkach drobiarskich Grupy w 2022 roku. Do wzrostu sprzedaży szczególnie przyczyniły się wylęgarnie Grupy w Polsce i Francji, które łącznie wyniosły 18 milionów jednodniowych piskląt wyższy niż przed rokiem.


Rok 2022 nie był pozbawiony wyzwań. Zwiększone rozprzestrzenianie się wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu spowodowało znaczne wahania popytu i cen produktów Grupy. Jednocześnie wojna na Ukrainie i wynikająca z niej niepewność co do bezpieczeństwa dostaw energii i pasz spowodowały, że przez większą część roku występowały duże wahania cen zarówno energii, jak i surowców do produkcji pasz.
W związku z utrzymującymi się złymi warunkami handlowymi, na początku 2022 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu produkcji prosiąt w pozostałych zakładach produkcyjnych w spółce zależnej DanPiglet Grupy DanHatch. Firma trzody chlewnej jest w likwidacji od 2014 roku z trwającą likwidacją obiektów.


Połączenie trudnych warunków rynkowych i kosztów związanych z likwidacją DanPiglet sprawiło, że firma trzody chlewnej zakończyła swój ostatni rok finansowy stratą w wysokości 7,3 mln euro. Jednak dzięki sukcesowi spółek drobiarskich, Grupie DanHatch udało się osiągnąć łączny zysk w wysokości prawie 0,9 mln EUR po opodatkowaniu.


Jednocześnie obroty wzrosły do 164 mln euro w porównaniu do 151 mln euro w 2021 roku.
Henning Haahr, prezes zarządu DanHatch i dyrektor generalny Danish Agro, który wraz z DLG jest właścicielem DanHatch Group, jest zadowolony, że DanHatch Group może teraz skoncentrować się na biznesie drobiarskim po wycofaniu produkcji trzody chlewnej:
„Od dawna naszą ambicją było zbycie ferm trzody chlewnej i skupienie się na produkcji drobiu, która jest podstawową kompetencją DanHatch. Grupa DanHatch jest największym w Europie niezależnym dostawcą jednodniowych brojlerów, a tym samym ważnym graczem w europejskim sektorze brojlerów. W 2023 roku Grupa spodziewa się osiągnąć sprzedaż 500 milionów jednodniowych piskląt” – mówi Henning Haahr.
Na początku 2023 roku łączne zdolności wylęgowe Grupy DanHatch wyniosły 575 milionów jednodniowych piskląt, co oznacza, że w tym roku możliwy jest kolejny rekord sprzedaży.