Skip to main content

Od pracownika produkcyjnego do kierownika fermy odchowu w ciągu 6 lat

Swoją przygodę z DanHatch Polska S.A.( dawniej Hama Plus) Sylwia zaczęła w marcu 2009 r. na stanowisku specjalisty ds. szczepień. Jej główne zadania dotyczyły wówczas iniekcji piskląt na wylęgarni. Z czasem,  tj. od 2012  r.  zaczęła pracować w gabinecie weterynaryjnym, m.in.  przy przygotowaniu szczepionek i pobieraniu wymazów.

Przełom w karierze Sylwii w DanHatch Poland nastąpił w 2015 roku, kiedy powierzono jej obowiązki kierownika fermy odchowu. Te zadania wykonuje wraz ze swoim zespołem po dzień dzisiejszy.

„Od początku pracy w DanHatch mogłam liczyć na pomoc w doskonaleniu, wsparcie w kontynuowaniu dalszej edukacji. Firma stwarza warunki rozwoju osobistego, samorealizacji, dzięki czemu mogę czerpać satysfakcję w codziennej pracy i robić to co naprawdę lubię” mówi Sylwia Banach.

 

"Od początku pracy w DanHatch mogłam liczyć na pomoc w doskonaleniu, wsparcie w kontynuowaniu dalszej edukacji. Firma stwarza warunki rozwoju osobistego, samorealizacji, dzięki czemu mogę czerpać satysfakcję w codziennej pracy i robić to co naprawdę lubię"
.
Sylwia
Kierownik fermy